Giường y tế đa chức năng NKT-DCN02

8.690.000 VNĐ

6.399.000 VNĐ

-39% GIÁ XE LĂN KHI MUA GIƯỜNG

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN03

9.648.000 VNĐ

6.899.000 VNĐ

-39% GIÁ XE LĂN KHI MUA GIƯỜNG

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN04

12.089.000 VNĐ

9.699.000 VNĐ

-39% GIÁ XE LĂN KHI MUA GIƯỜNG

Giường bệnh tự động 7 chức năng NKT- DCN02M

9.878.000 VNĐ

 
ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN05

12.089.000 VNĐ

9.699.000 VNĐ

5 TAY QUAY - 13 CHỨC NĂNG

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN06

13.859.000 VNĐ

9.899.000 VNĐ

-39% GIÁ XE LĂN KHI MUA GIƯỜNG

Giường y tế đa năng tách xe lăn NKT-DCN09

18.689.000 VNĐ

13.899.000 VNĐ

 2 TAY QUAY - 12 CHỨC NĂNG

Giường bệnh tự động 16 chức năng NKT-DCN16

20.889.000 VNĐ

16.899.000 VNĐ

-39% GIÁ XE LĂN KHI MUA GIƯỜNG
Trang 1