Giường bệnh 2 chức năng Nikita DCN02 (NKT-CS19)

9.800.000 VNĐ

6.900.000 VNĐ

Giường nâng đầu và chân
 

  

 
 

Giường bệnh 3 chức năng Nikita DCN03 (NKT-CS18)

10.900.000 VNĐ

7.900.000 VNĐ

Nâng đầu, chân và bô vệ sinh 
 

Giường bệnh 4 tay quay Nikita DCN04 (NKT-A04)

18.000.000 VNĐ

12.800.000 VNĐ

  8 chức năng: nâng hạ đầu, chân, lật mình, bô vệ sinh, gội đầu, cây truyền dịch 
 
 

Giường bệnh 5 tay quay Nikita DCN05 (NKT-C04)

18.760.000 VNĐ

13.980.000 VNĐ

 8 chức năng: nâng hạ đầu, chân, lật mình, bô vệ sinh, cây truyền dịch, gội đầu
 

Giường bệnh 10 chức năng Nikita (NKT-DCN15)

22.980.000 VNĐ

16.800.000 VNĐ

10 chức năng: nâng hạ đầu, chân, lật mình, nâng đùi, ôm lưng, bô vệ sinh, cây truyền dịch, gội đầu
 
Trang 1