Giường bệnh 2 chức năng Nikita NKT-DH01

13.900.000 VNĐ

8.980.000 VNĐ

Giường điện nâng lưng và chân

Giường bệnh 8 chức năng Nikita NKT-DH02

28.000.000 VNĐ

24.900.000 VNĐ

8 chức năng: nâng hạ lưng, chân, lật mình, bô vệ sinh, cây truyền dịch, gội đầu, chạy điện

Giường bệnh 9 chức năng Nikita NKT-ZT4 (DH03)

33.890.000 VNĐ

21.990.000 VNĐ

9 chức năng: nâng hạ lưng, chân, lật mình, bô vệ sinh, cây truyền dịch, gội đầu, điện + cơ
Tặng lót giường có lỗ khoét bô

Giường bệnh 11 chức năng Nikita NKT-SZF6 (DH04)

35.990.000 VNĐ

25.990.000 VNĐ

11 chức năng: nâng hạ lưng, chân, lật mình, nâng đùi, ôm lưng, bô vệ sinh, cây truyền, gội đầu, điện + cơ
Tặng lót giường có lỗ khoét bô
 

Giường điện hỗn hợp đa chức năng MD-03

36.990.000 VNĐ

Đặt hàng trước 30 - 45 ngày

Giường điện đa chức năng DCN-12

22.890.000 VNĐ

 Đặt hàng trước 30 - 45 ngày

Giường điện đa chức năng DCN-13

32.500.000 VNĐ

  Đặt hàng trước 30 - 45 ngày

Giường điện đa chức năng HYK-06

31.980.000 VNĐ

  Đặt hàng trước 30 - 45 ngày
Trang 1